bóng đá thái lan-Bóng đá Thái khủng hoảng, truyền thông cay đắng thừa nhận sự thật tồi tệ