bom nguyên tử-Thiên thạch mạnh bằng 940 triệu quả bom nguyên tử từng đâm xuống Trái đất