bom hàng-Hơn chục shipper 'ngậm đắng nuốt cay' vì bị 'bom' hàng rất khó hiểu tại một địa chỉ