Bôm-Bà nội trợ nổi tiếng vì tưởng nhầm cái mô tơ điện là quả bom