Bolivia-Đài truyền hình bị chỉ trích dữ dội vì trực tiếp bệnh nhân Covid-19 hấp hối