bồi thường-Gửi hàng trị giá 123 triệu bị thất lạc, được bồi thường... 4,9 triệu