bồi thường-Vụ án chạy thận Hoà Bình: 18 gia đình lại kêu cứu vì cách đền bù như 'bố thí' của công ty Thiên Sơn