bơi-Nữ du khách bơi giữa hồ Hoàn Kiếm có biểu hiện bất thường