BODY CỦA LÊ THẢO NHI-Thảo Nhi Lê '5 lần 7 lượt' khoe vòng một, đăng ảnh hở bạo dù đang thi hoa hậu