bóc phốt-Tố quán cơm tấm 'chặt chém' khách, chàng trai không ngờ bị 'ném đá' ngược vì các món trên bàn