Bộ y tế-Thêm 3 trẻ ở Đắk Lắk mắc bệnh bạch hầu, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn