bố vắng nhà-Hai cậu con trai nhỏ thấy mẹ đau bụng đến tháng liền lon ton đi pha nước đường đỏ, dân mạng: 'Sinh được đứa con mát hết cả ruột!'