Bộ Tài chính Mỹ-Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách

  • Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách

    Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách

    Mỹ đã chạm trần nợ công mới là 28.900 tỷ USD và hiện Bộ Tài chính không còn khả năng đi vay mới để trả các khoản vay cũ đến hạn, dẫn tới nguy cơ chính phủ vỡ nợ.

  • Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được tuyên bố chung

    Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được tuyên bố chung

    Bà Janet L. Yellen hoan nghênh cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, và sự hiểu biết lẫn nhau mà hai bên đã đạt được. Bà cho biết sẽ thông báo cho các cơ quan chính phủ khác của Mỹ rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giải quyết những lo ngại của Mỹ về các thông lệ tiền tệ của Việt Nam.