bộ quốc phòng-Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc tập trận quân sự tại Biển Đông