bộ quốc phòng-Video: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng giải thích nguyên nhân tai nạn máy bay