bộ phim Trò chơi vương quyền-Phần cuối 'Trò chơi vương quyền' lập kỷ lục ngay tập đầu