bộ phận thi thể người chết-Sau khi chết đi, giá trị cơ thể của người chết trên thị trường chợ đen buôn bán nội tạng đáng giá bao nhiêu?