Bồ nhí-Đánh ghen cực bá đạo: Vợ bầu xát muối ớt; hất mắm tôm 'dằn mặt' nhân tình của chồng