Bồ nhí-Bắt tại trận bồ nhí đang ngồi trong lòng chồng, vợ xông đến tung những đòn đấm 'trời giáng'