bộ kế hoạch đầu tư-Vụ 9 người 'đi nhờ' chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc: 3 người đã về nước