bộ giáo dục-Cả nước cùng khai giảng vào ngày 5-9, các trường không dạy trước chương trình