bộ đội Việt Nam-Hình ảnh người dân Campuchia chào đón quân tình nguyện Việt Nam


  • Video: Lính đặc công trổ tài đánh võ

    Video: Lính đặc công trổ tài đánh võ

    29/03/2017 15:55

    Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi chiến đấu viên đặc công thuộc các đơn vị của Binh chủng Đặc công đều phải rèn luyện võ thuật thuần thục, sử dụng hiệu quả mọi loại vũ khí để có thể nhanh chóng khắc chế, triệt hạ đối phương.