bỏ diễn-Video: Khoảnh khắc người đàn ông bị bò 'điên' húc văng lên không trung