Bố đầu độc con-Bố hạ độc 3 con bằng lá ngón, 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm