Bồ Đào Nha-Huỳnh Như để ngỏ khả năng chia tay Lank FC