BLV Quang Huy-BLV Quang Huy: 'Việt Nam thắng Malaysia 2-1'