BLV Quang Huy-BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm'