blockchain-Công ty tiền điện tử hứa 'thưởng' 10% cho tin tặc hoàn trả số tiền đánh cắp