Black Friday là ngày gì-Black Friday: người bán cháy hàng, người mua ôm 'cục nợ'