Black Friday-Người Hà Nội đổ bộ trung tâm thương mại 'vơ vét' hàng ngày Black Friday