Bình Xuyên-Xã Sơn Lôi sẽ chính thức gỡ cách ly lúc nửa đêm nay