Bình luận-Quang Hải thông báo lập fanpage, có một người vô chấm 1 cái đã giật sạch spotlight với 16,5k lượt like