Bill Gates-Vợ Bill Gates nhận hơn 3 tỷ USD kể từ khi tuyên bố ly hôn