Bigcityboi-Binz khoe cúp MAMA 2020 nhưng phải xóa vội vì ăn mừng hơi sớm