biểu tình Mỹ-Video: Vệ binh Mỹ đồng loạt quỳ gối sau lời khẩn cầu của người biểu tình