biểu đồ giá điện-'Có nên đầu tư tiếp vào doanh nghiệp độc quyền điện nhưng luôn kêu lỗ'