biến thể mới-Số người nhiễm biến thể BA.5 ở Việt Nam có thể tăng