biển số xe đẹp-Đấu giá biển số xe: Đề xuất giá khởi điểm ở TP.HCM và Hà Nội là 40 triệu đồng