biển số giả-Đại tá Công an 'dỏm' chạy xe biển số xanh 999.99 giả bị kiểm tra, thu giữ hàm đại tá