Biển số 49.53-Bấm trúng biển số 49.53 'vạn người chê', chủ xe sung sướng bất ngờ vì 'lộc' khắp nơi ùn ùn kéo đến