biển quảng trị-Tinh thể trắng giấu trong gói trà tiếp tục trôi dạt vào biển Quảng Trị