biển Ngư Lộc-Ảnh: Những giọt mồ hôi mặn đắng, nhọc nhằn mưu sinh nơi cửa biển