biên giới Trịnh Tường-Những người lính quân hàm xanh trên biên giới Lào Cai