Biển Đông-Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc tập trận gần Hoàng Sa