Biển Đông-Cảnh báo nguy hiểm khi siêu quái vật Kamuri tiến vào biển Đông