biển đẹp-Người phụ nữ về hưu bốc được biển 'siêu vip', nhiều người trả giá gấp 3 vẫn không bán