Biển Đà Nẵng-Biển Đà Nẵng ngày đầu siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19