Bí thư Sóc Sơn-Sau khi nói phá phủ Thành Chương rất phí, Bí thư Sóc Sơn 'nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng'