bí thư Hà Nội-Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô