bi kịch-Bi kịch sớm nở tối tàn của startup ôtô điện