béo phì-Nghiên cứu mới chỉ ra nóm đối tượng dễ tử vong vì Covid-19 nhất