Bentley-Từ năm 2021, 'khai tử' hàng loạt mẫu xe sang