bệnh viện thanh nhàn-Hà Nội: 2 nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với nCoV