Bệnh viện Nhân dân Gia Định-Ớn hình ảnh người đàn ông bị thủng bao tử vì xác trà