Bệnh viện Nhân dân 115-TP HCM: Thang máy rơi, hai người bị liệt 2 chân